Zapisy na leczenie odwykowe

Informujemy, że zostały uruchomione numery telefonów, pod którymi można dokonywać zapisów na leczenie odwykowe. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację pod numerami:

Oddział Przyjęć i Detoksykacji ( detoks ) –  601 084 554

Terapia Uzależnienia ( bezpośrednio na terapię ) – 793 257 763

UWAGA !!!

Jednocześnie informujemy, iż do przyjęcia obowiązują tylko i wyłącznie skierowania o nazwie:

SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO.

Formularz dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Pacjenta

Zatrudnimy pełnomocnika ds. zamówień

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
zatrudni
pełnomocnika ds. zamówień


Wymagania:

  • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
  • dobra znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będą:

  • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • doświadczenie na porównywalnym stanowisku – 1 rok.

 

Do obowiązków pracownika będzie należała realizacja zadań w zakresie zamówień, w tym zamówień publicznych. 

CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać w Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 31.12.2020r.

Informacji w tej sprawie udziela Kierownik Kadr tel. 32/ 4123180.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu Odwykowego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

zapytanie ofertowe (kamery)

umowa (kamery)

Seg. A Rzut I pietra

Seg. A Rzut parteru

Seg. C Rzut I pietra

Seg. C Rzut parteru

Seg. D1 D2 Rzut I pietra

Seg. D1 D2 Rzut parteru

Seg. D3 Rzut parteru

Seg. D3 Rzut I pietra

Seg. D3 Rzut Piwnic

Plan Sytuacyjny skala 1 2500

Seg. A przekrój klatki 1