Linki

http://woloizol.dq.pl – baza danych o zakładach lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w Województwie Śląskim

www.slaskie.pl – strona internetowa organu założycielskiego/właścicielskiego (Województwa Śląskiego)

www.nfz-katowice.pl – Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia

www.katowice.uw.gov.pl – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

rpwdl.csioz.gov.pl – Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

www.rops-katowice.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020

www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.parpa.pl – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.aa.org.pl – Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce

www.gorzyce.pl – Gmina Gorzyce

www.powiatwodzislawski.pl – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

niepelnosprawni.slaskie.pl – Województwo Śląskie przyjazne niepełnosprawnym

www.slaskie.pl – Wojewódzki Program ochrony zdrowia psychicznego

– Nerwica osób dorosłych

– Depresja u dzieci

– Depresja u osób dorosłych

– Zaburzenia lękowe i emocjonalne u dzieci i młodzieży

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022

 

powietrze.slaskie.pl – informacje o ustawie antysmogowej

www.uzaleznieniabehawioralne.pl