Program terapii dla osób uzależnionych BSFT

Program psychoterapii dla osób uzależnionych oparty o koncepcję Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – BSFT.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gorzycach od uruchomił  program terapii uzależnień oparty o koncepcję Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – BSFT.

Jest to oferta Ośrodka, przełamująca dotychczasowe stereotypy na temat leczenia uzależnień zakładającej całkowitą, natychmiastową abstynencję. W tym podejściu podstawowym celem jest osiągnięcia zmiany dotychczasowego stylu życia poprzez koncentrację w czasie terapii na zasobach pacjenta, która w konsekwencji może prowadzić do całkowitej abstynencji, jeżeli tak uzna pacjent. Nie jest to zatem terapia dyrektywna.

Metodą leczenia jest psychoterapia indywidualnej jak i grupowa.

Programu BSFT trwa od 4 do 6 tygodni w zależności od szybkości indywidualnych predyspozycji pacjenta.

Włączenie do programu wymaga kwalifikacji, którą dokonuje zespół terapeutyczny Oddziału II B. naszego Ośrodka.

Terminy realizacji programu w 2020 roku:

06 luty
16 kwiecień
15 październik