Oświadczenia

Oświadczenie opiekuna prawnego w związku z możliwością wykonania szczepienia przeciw grypie

 

Oświadczenie opiekuna prawnego w związki z możliwością wykonania przypominającego szczepienia przeciw COVID -19

Oświadczenie pacjenta psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Gorzycach w związku z możliwością wykonania przypominającego szczepienia przeciw COVID-19

Oświadczenie opiekuna prawnego w związku z możliwością wykonania szczepienia przeciw COVID-19

Oświadczenie pacjenta psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Gorzycach w związku z możliwością wykonania szczepienia przeciw COVID-19