Dotacje ZUS

Informacja o dofinansowaniu zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek
w ramach prewencji wypadkowej.

Nazwa projektu: Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WOLOiZOL w Gorzycach narażonych na działanie czynników biologicznych oraz przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 86 605,37 zł

Łącznie całkowity koszt projektu: 108 256,71 zł

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych oraz przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Zadanie nr 1, czyli zakup łóżek rehabilitacyjnych pozwoli fizjoterapeutom na dostosowanie położenia pacjenta do potrzeb związanych z rehabilitacją i pionizacją, co obniży ich obciążenie statyczne. Zadanie nr 2, czyli zakup podnośników jezdnych ma na celu odciążenie opiekunek medycznych, które wykonują zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i w tym celu muszą ręcznie transportować pacjentów niesamodzielnych do np. łazienek. Zadanie nr 3, czyli zakup wózka elektrycznego paletowego pozwoli magazynierce na wykluczenie konieczności podwójnego wyładowywania towarów, co zmniejszy jej wydatek energetyczny, gdyż będzie mogła przewieźć paletę od razu do magazynu. Natomiast zadanie nr 4, czyli zakup urządzeń do dezynfekcji powietrza, pozwoli przy pierwszym podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u pacjenta np. gruźlicy na natychmiastowe działanie, a co za tym idzie ograniczenie możliwości zarażenia się.

Data podpisania umowy: 12.2023 r.