DYREKCJA

Sekretariat dyrekcji
Telefon: 32 45 11 697 Fax: 32 45 11 696
P.O. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (kierownik Ośrodka Opieki Długoterminowej)
Telefon: 32 41 23 164
Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień (Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia)
Telefon: 32 41 23 150