DYREKCJA

Sekretariat dyrekcji
Telefon służbowy: 32 45 11 697 Fax służbowy: 32 45 11 696
Kategorie: Dyrekcja
Do góry.
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (kierownik Ośrodka Opieki Długoterminowej)
Telefon służbowy: 32 41 23 164
Kategorie: Dyrekcja
Zaktualizowane 4 miesiące temu. Do góry.
Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień (Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia)
Telefon służbowy: 32 41 23 150
Kategorie: Dyrekcja
Do góry.