Początek listy adresów email:

Koniec listy adresów email :)