OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Kierownik: Barbara Bednarek Z-ca kierownika ds. Pielęgniarstwa: Hanna Pyszny
Telefon służbowy: 32 41 23 174
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 171
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 172
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 173
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 177
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 174
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 175
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Dyżurka
Telefon służbowy: 32 41 23 175
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Pielęgniarka epidemiologiczna
Telefon służbowy: 32 41 23 172
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Pielęgniarka epidemiologiczna
Telefon służbowy: 32 41 23 174
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Pracownicy socjalni (uzgadnianie przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego)
Telefon służbowy: 32 41 23 170
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Pracownicy socjalni (uzgadnianie przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego)
Telefon służbowy: 32 41 23 170
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Telefon służbowy: 32 41 23 178
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.
Kierownik: Wioleta Biernacka Z-ca Kierownika ds. Pielęgniarstwa: Wioleta Drzeniek
Telefon służbowy: 32 41 23 172
Kategorie: Ośrodek Opieki Długoterminowej
Do góry.