OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Pracownicy socjalni (uzgadnianie przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego)
Telefon: 32 41 23 170
Pielęgniarka epidemiologiczna
Telefon: 32 41 23 172
Pielęgniarka epidemiologiczna
Telefon: 32 41 23 174
Kierownik: Wioleta Biernacka Z-ca Kierownika ds. Pielęgniarstwa: Wioleta Drzeniek
Telefon: 32 41 23 172
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 171
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 172
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 173
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 177
Kierownik: Barbara Bednarek Z-ca kierownika ds. Pielęgniarstwa: Hanna Pyszny
Telefon: 32 41 23 174
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 174
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 175
Dyżurka
Telefon: 32 41 23 175
Telefon: 32 41 23 178