Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
LECZNICTWA ODWYKOWEGO
I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
W GORZYCACH

 

Projekt: „Karczowanie samosiejek i odrostów wraz z wycinką drzew na terenie parkowym wpisanym do rejestru zabytków” o wartości 98.593,74 PLN został zrealizowany w latach 2017 – 2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW w Katowicach