OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

Statystyka
Telefon służbowy: 32 41 23 150
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Oddział Przyjęć i Detoksykacji
Telefon służbowy: 32 41 23 151
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Oddział Przyjęć i Detoksykacji
Telefon służbowy: 32 41 23 151
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Oddział Terapii Uzależnienia Pododdział A
Telefon służbowy: 32 41 23 152
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Oddział Terapii Uzależnienia Pododdział B
Telefon służbowy: 32 41 23 153
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Oddział Terapii Uzależnienia Pododdział C
Telefon służbowy: 32 41 23 154
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia
Telefon służbowy: 32 41 23 155
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 601-084-554
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.
Telefon służbowy: 793-257-763
Kategorie: Ośrodek Terapii Uzależnień
Zaktualizowane 1 miesiąc temu. Do góry.