OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

Telefon: 32 41 23 150
Oddział Przyjęć i Detoksykacji
Telefon: 32 41 23 151
Oddział Przyjęć i Detoksykacji
Telefon: 32 41 23 151
Oddział Terapii Uzależnienia Pododdział A
Telefon: 32 41 23 152
Oddział Terapii Uzależnienia Pododdział B
Telefon: 32 41 23 153
Oddział Terapii Uzależnienia Pododdział C
Telefon: 32 41 23 154
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia
Telefon: 32 41 23 155
Telefon: 601-084-554
Telefon: 793-257-763