Informacje szkolenia i konferencje

Konferencja pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień województwa śląskiego

Zaproszenie

Informacja dla kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Informacja