Informacje szkolenia i konferencje

Informacje dotyczące wniosku do WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2020r.

Wniosek

Informacja dla kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Informacja