Roczne Raporty o stanie lecznictwa odwykowego w województwie śląskim

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Województwie Śląskim w 2012r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Wojewodztwie Śląskim w 2013r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Wojewodztwie Śląskim w 2014r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Wojewodztwie Śląskim w 2015r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Wojewodztwie Śląskim w 2016r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Wojewodztwie Śląskim w 2017r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Województwie Śląskim w 2018r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Województwie Śląskim w 2019r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Województwie Śląskim w 2020r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Województwie Śląskim w 2021r.

Raport – Stan Lecznictwa Odwykowego w Województwie Śląskim w 2022r.