Ośrodek Opieki Długoterminowej

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego
i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

ul. Zamkowa 8

44-350 Gorzyce

( Budynek C parter )

mgr Adriana Hajdarowicz

Możliwość kontaktu:

  • osobiście w poniedziałek, wtorek i piątek w godz. od 700 do 1500
  • telefonicznie 698-627-638 lub 32 451 11 72 wew.171
  • e-mail: a.hajdarowicz@rpp.gov.pl
  • istnieje także możliwość osobistego spotkania z Rzecznikiem w związki z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzeby drogą telefoniczną, mailową bezpośrednio do Rzecznika
  • potrzebę spotkania z rzecznikiem można także zgłaszać do personelu medycznego oddziału

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw

osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny


Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

sekretariat@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolonia:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna całodobowo

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00

Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00

Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

www.rpp.gov.pl

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.