Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

W dniu 26.03. 2024 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. Jest prowadzony w systemie teleinformatycznym – udostępnianym przez Centrum e-Zdrowia.  Administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze jest Minister Zdrowia. Zasady prowadzenia Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego wynikają z treści Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972). 

Osoby, które mają wymagane kwalifikacje mają pół roku (do 25 września 2024) by dokonać rejestracji. Bez tego wpisu, osoby z wymaganym wykształceniem, będą mogły pracować w zawodzie do 25 marca 2025. Osoby nie posiadające właściwych kwalifikacji nie mogą być zatrudnione na poszczególnych stanowiskach, ujętych w rejestrze:

 1. asystentka stomatologiczna,
 2. elektroradiolog,
 3. higienistka stomatologiczna,
 4. instruktor terapii uzależnień,
 5. opiekun medyczny,
 6. optometrysta,
 7. ortoptystka,
 8. podiatra,
 9. profilaktyk,
 10. protetyk słuchu,
 11. technik farmaceutyczny,
 12. technik masażysta,
 13. technik ortopeda,
 14. technik sterylizacji medycznej,
 15. terapeuta zajęciowy

 i nie uzyskają wpisu do rejestru.

Rejestr dostępny jest pod adresem:

https://rizm.ezdrowie.gov.pl/

Jak zarejestrować się:

 1. Wejdź na stronę https://rizm.ezdrowie.gov.pl/
 2. Kliknij „Wnioskuj o wpis do rejestru”.
 3. Zaloguj się używając Profilu Zaufanego, mObywatela lub za pomocą logowania do konta.
 4. Na kolejnej stronie „Migracja danych do UEOZ” kliknij na dole „Utwórz nowe konto”
 5. Dodaj adres mailowy, przeczytaj warunki korzystania z serwisu i zaznacz, że się z nimi zgadzasz
 6.     i kliknij „Zapisz”.
 7.  Sprawdź skrzynkę pocztową i kliknij na link aktywacyjny. Jeśli mail nie dotarł od razu odczekaj
 8.     jakiś czas, przede wszystkim sprawdź folder SPAM. Jeśli korzystasz z programu pocztowego
 9.     zaloguj się bezpośrednio na swoją pocztę i tam sprawdź folder SPAM i inne foldery.
 10.     W przypadku, gdy mail nie dotarł na poprzedniej stronie kliknij „Chcę nowy e-mail” lub
 11.     skontaktuj się z działem obsługi logowanie@cez.gov.pl
 12. Po potwierdzeniu konta wypełnij formularz:
 13. Obywatelstwo
 14. Adres zamieszkania
 15. Zaznacz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 16. Podpisz wniosek o aktualizację danych. Jeżeli wyświetli się komunikat o konieczności instalacji wtyczki zignoruj go i zjedź niżej do opcji Profil Zaufany.
 17. Po zaktualizowaniu danych kliknij u góry „Złóż wniosek o wpis do rejestru”
 18. Wypełnij wniosek:
  • Wybierz zawód medyczny
  • Wpisz numer telefonu
  • Wybierz czy kształcenie odbywało się w Polsce czy za granicą
  • Poziom wykształcenia
  • Numer dokumentu (numer dyplomu – najczęściej w lewym dolnym rogu)
  • Data wydania dokumentu
  • Data rozpoczęcia kształcenia
  • Dołącz skan/zdjęcie dokumentu
  • Nazwa i adres placówki, która wydała dokument
  • Zaznacz oświadczenie o znajomości języka polskiego
  • W kolejnym punkcie wpisz dane, gdzie jesteś zatrudniony/a. W przypadku braku zatrudnienia wybierz „Brak miejsca zatrudnienia”. Pracodawcę można wyszukać po numerze REGON.
 19. Na kolejnej stronie sprawdź poprawność danych, zaznacz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i kliknij „Podpisz wniosek”

Po podpisaniu wyświetlą się dane do opłaty za wniosek (100 zł). Opłaty można dokonywać dokonując przelewu na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Numer konta podawany jest przez system po wypełnieniu i podpisaniu wniosku.

 Po opłaceniu wniosku możesz załączyć potwierdzenie na tej stronie. Płatność należy dokonać w ciągu 21 dni.

Na stronie rejestru można sprawdzić też swój wpis, historię edukacji czy zmienić dane.