Brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby). Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów z 2003 roku. Powyższa dokumentacja medyczna może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 12.02.2024, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Działem Statystyki pod nr telefonu 032 4123150.

Podstawa prawna:

– art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.  Dz. U. 2023 poz. 1545 z dnia 7 lipca 2023)

Spotkanie opłatkowe

 

Serdecznie zapraszamy

Byłych pacjentów

Na spotkanie opłatkowe

w dniu 10.12.2023r. o godz. 1200.

 

Chętnych do udziału w mszy św. zapraszamy do Kaplicy Ośrodka o godz. 1000 .

Zatrudnimy specjalistę ds. informatyki

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach (WOLOiZOLw Gorzycach)

zatrudni minimum na ½ etatu (do uzgodnienia) specjalistę ds. informatyki

 

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w zakresie informatyki,
– udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z IT,
– dodatkowym atutem będzie znajomość systemu AMMS

Planowane wynagrodzenie brutto dla ½ etatu: od 3.500 PLN.

WOLOiZOL w Gorzycach zatrudnia obecnie specjalistę ds. informatyki, który zabezpiecza funkcjonowanie ok. 70 szt. stanowisk komputerowych oraz pracę serwerowni. Do zadań specjalisty ds. informatyki należy w szczególności:

 • organizacja, koordynacja i realizacja działań informatycznych, wynikających z realizacji zadań zakładu określonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym oraz zapewnienie opieki nad oprogramowaniem;
 • doradztwo w zakresie planowania nowych instalacji sprzętu i oprogramowania;
 • instalacje nowych pakietów oprogramowania oraz aktualizacja istniejących wersji we współpracy z dostawcami;
 • prowadzenie ewidencji aktualnie stosowanego oprogramowania;
 • instalacje i konfiguracje nowego sprzętu komputerowego;
 • pełnienie obowiązków administratora systemów informatycznych;
 • bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Ośrodka;
 • okresowe kopiowanie danych i ich archiwizacja;
 • utrzymywanie w sprawnym działaniu oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego;
 • zabezpieczanie systemu komputerowego przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • utrzymywanie kontaktu z dostawcami sprzętu i oprogramowania w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz instalacji nowości programowych;
 • interpretacja przepisów odnośnie pracy przy komputerze;
 • pomoc w realizacji zadań wykraczających poza dziedzinę informatyki w komórkach współdziałających;
 • pomoc w obsłudze aplikacji elektronicznych służących do współpracy z NFZ oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • w miarę możliwości – pomoc techniczna w usuwaniu awarii wszelkiego rodzaju sprzętu technicznego,
 • wykonywanie innych zadań związanych ze świadczoną pracą, określonych w unormowaniach wewnętrznych zakładu oraz zlecanych przez zwierzchników służbowych, o ile nie przekraczają jego umiejętności lub kwalifikacji.

 

Do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym wymagane jest przesłanie do 30.05.2023r. skanu lub dobrej jakości zdjęcia z wypełnionego ręcznie oświadczenia i tabeli z przebiegiem pracy zawodowej oraz potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych – zawartych w załączonym poniżej pliku. Dokumenty te należy przesłać na adres e-mail: kadry@woloizol.com.pl

Wskazane wyżej wymagane dokumenty można także złożyć w oryginale osobiście w Kadrach.

 

Pytania, informacje lub umówienie spotkania:
E-mail: kadry@woloizol.com.pl
Telefon: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00: bezpośredni 32 41 23 180
lub przez sekretariat 32 45 11 697 wew. 230 lub 231

Do pobrania: Oświadczenia

Zatrudnimy lekarza – psychiatrę

Oferujemy atrakcyjną pracę dla lekarzy – specjalistów psychiatrów.
Wynagrodzenie od 20.000zł brutto.
Mamy także atrakcyjną ofertę dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
Oferujemy ponad to ciekawą pracę w przyjaznym zespole i elastyczny czas pracy.
W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Adres e-mail: kadry@woloizol.com.pl

Telefon: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00: bezpośredni 32 41 23 180 lub przez sekretariat 32 45 11 697 wew. 230 lub 231

PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?

W imieniu organizatorów wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji publicznych województwa śląskiego zajmujących się polityką zdrowotną lub społeczną do udziału w pierwszej pilotażowej konferencji zatytułowanej „PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 r. w Muzeum Śląskim przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 9:30, a zakończenie konferencji na godz. 14:50.

 

Celem konferencji jest prezentacja korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z tworzenia i realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców woj. śląskiego, zachęcenie samorządów do samodzielnego tworzenia programów profilaktycznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek do przygotowania regionalnych programów profilaktycznych na przykładzie wybranych zagadnień
z trzech obszarów chorobowych tj.: uroonkologii, ginekologii onkologicznej oraz diabetologii. Wybraliśmy te trzy obszary z uwagi na zwiększającą się stale liczbę diagnozowanych pacjentów onkologicznych i diabetologicznych, co pogłębiła jeszcze pandemia koronawirusa. Zależy nam szczególnie aby uczestnicy konferencji poznali korzyści wynikające z odpowiednio szybkiej diagnostyki tych chorób, czemu służyć mogą właśnie dobrze przygotowane i wdrożone programy profilaktyczne.

 

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

 • med. Dominik Lewandowski, Prezes Śląskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • dr hab. n. med. Anna Kołodziej, Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej, Uniwersyteckie Centrum Urologii we Wrocławiu,
 • dr hab. n. med. Paweł Blecharz, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie,
 • dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik, Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Jarosław Wesołowski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem dostępnym TUTAJ. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Program konferencji: Profilaktyka 40+