Zatrudnimy specjalistę ds. bhp

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

zatrudni

specjalistę ds. bhp w wymiarze ¾ etatu

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego w zakresie bhp.

  • znajomości pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku.

Do obowiązków pracownika będą należały zadania wynikające z rozporządzania Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in.:

  • aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp.

  • prowadzenie wstępnych szkoleń oraz organizacja okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • planowanie i nadzorowanie badań i pomiarów środowiska pracy

  • prowadzenie postępowania po zdarzeniach wypadkowych.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy proszę składać w Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 10.11.2021r.

Zapisy na leczenie odwykowe

Informujemy, że zostały uruchomione numery telefonów, pod którymi można dokonywać zapisów na leczenie odwykowe. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację pod numerami:

Oddział Przyjęć i Detoksykacji ( detoks ) –  601 084 554

Terapia Uzależnienia ( bezpośrednio na terapię ) – 793 257 763

UWAGA !!!

Jednocześnie informujemy, iż do przyjęcia obowiązują tylko i wyłącznie skierowania o nazwie:

SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO.

Formularz dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Pacjenta