Budżet Obywatelski

 

Logo Śląskie Budżet Obywatelski

W dniu 01 marca 2021r. zawarto umowę CRU WSL nr 595/NZ/2021 pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego  i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, którą następnie aneksowano w dniu 12.04.2021 r.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (edycja II).

W dniu 23.04.2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe z terminem złożenia ofert do dnia 06.05.2021 r.

W dniu 10.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 17.05.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa Chemperst S.A., ul. Łąkowa 24, 47-400 Racibórz.

Cena oferty brutto: 99 900,00 zł.