Program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

PROBLEMEM NIE JEST NAWRÓT CHOROBY ALKOHOLOWEJ, PROBLEMEM JEST JEGO ROZWIĄZANIE !

Jeżeli od około roku utrzymujesz abstynencję po odbyciu podstawowego programu terapii odwykowej w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych i zauważasz, że:

► zaczynasz zaprzeczać swojej chorobie
► zaczynasz wątpić w możliwości wytrwania w trzeźwości
► tracisz zaufanie do siebie i innych
► nie radzisz sobie ze stresem
► łatwo wpadasz w złość
► masz problemy z porozumiewaniem się z bliskimi
► stałeś się bardziej konfliktowy
► masz coraz częściej nieuzasadnione pretensje do wszystkich
► zauważyłeś pogarszanie się twojego samopoczucia fizycznego i psychicznego
► źle sypiasz
► coraz częściej czujesz się zmęczony
► coraz częściej czujesz się bezradny i bezsilny
► coraz częściej myślisz o piciu alkoholu
► coraz częściej izolujesz się
► coraz częściej wpadasz w stany smutku i przygnębienia
► coraz częściej odczuwasz osamotnienie
► kontakty z trzeźwiejącymi alkoholikami uległy rozluźnieniu
► pojawiają się myśli o piciu towarzyskim i kontrolowanym
► pojawiają się sny alkoholowe

to najprawdopodobniej jesteś w nawrocie choroby alkoholowej.

Wychodząc na przeciw, zachęcamy cię do przerwania tego procesu i skorzystania z:

POGŁĘBIONEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NAWROTOM W CHOROBY ALKOHOLOWEJ

O programie i warunkach przyjęcia: Program jest przeznaczony dla pacjentów, którzy utrzymują abstynencję około roku od ostatniego leczenia lub złamali abstynencję po tym okresie czasu i stwierdzono u nich pozytywne zmiany w funkcjonowaniu.
Program realizowany jest w systemie ciągłym, w formie stacjonarnej.
Czas trwania programu: 21 dni.
Przyjęcia do programu odbywają się po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej.
Liczba uczestników programu jest ograniczona. w danym miesiącu może zostać przyjętych od 6 do 10 osób.
Telefon kontaktowy 32 41 23 154 lub przez centralę 32 451 11 72, wew. 204, 250, 292.

W terminie od 6 maja 2024 r do 29 maja 2024 r w odcinku terapii C będzie realizowany program zapobiegania nawrotom w uzależnieniu. Osoby zainteresowane udziałem w psychoterapii i spełniające kryteria udziału w programie zapraszamy do zgłoszenia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowę kwalifikacyjną można ustalić pod numerem 324511 172 wew 204.