Ośrodek Terapii Uzależnień

Zadania na stanowisku do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzależnień pełni

Pani Mariola Biruś

 

Pani Mariola Biruś rozpatruje m.in. skargi i wnioski pacjentów oraz ich bliskich, a także współpracuje w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami leczenia uzależnień.

Ponadto, zgodnie z przepisami pacjenci i ich bliscy mają  prawo do informacji o prawach pacjenta oraz możliwości kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Pacjenci i ich bliscy w przypadku wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta mogą kontaktować się z pracownikiem do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzależnień: