Program zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

W terminie od 6 maja 2024 r do 29 maja 2024 r w odcinku terapii C będzie realizowany program zapobiegania nawrotom w uzależnieniu. Osoby zainteresowane udziałem w psychoterapii i spełniające kryteria udziału w programie zapraszamy do zgłoszenia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowę kwalifikacyjną można ustalić pod numerem 324511 172 wew 204.