Przychodnia

Przychodnia jest częścią struktury organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Ośrodek Terapii Uzależnień, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Terapii Uzależnień. W skład Przychodni wchodzi Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia.

Poradnia realizuje w warunkach ambulatoryjnych psychoterapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a za realizację jej zadań odpowiada wyznaczony koordynator, któremu podlegają pracownicy udzielający świadczeń zdrowotnych w poradni.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w poradni odbywa się w oparciu o terapię grupową i indywidualną. Ze względu na stan pandemii terapia indywidualna prowadzona jest głównie w formie teleporad i ma charakter motywowania do podjęcia leczenia stacjonarnego. Dla osób uzależnionych w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00, odbywają się spotkania grupy wsparcia, która ze względów epidemiologicznych ma charakter zamknięty i prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym. W każdy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania grupowe dla osób współuzależnionych. Grupa ta pracuje w ramach Programu 12 Kroków, także w systemie zamkniętym, z tymi samymi obostrzeniami sanitarnymi.

Ośrodek nie posiada kontraktu na lecznictwo ambulatoryjne. Porady w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia finansowane są ze środków własnych.

Dla pacjenta uzależnionego jak i współuzależnionego leczenie w Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowania lekarza – a więc na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone.

W zakres postępowania terapeutycznego Poradni w stosunku do osoby uzależnionej wchodzi przede wszystkim wstępne informowanie na temat leczenia oraz motywowanie i kwalifikowanie do terapii na oddziale zamkniętym,

W stosunku do osoby współuzależnionej realizuje się wstępne informowanie na temat możliwości leczenia, motywowanie do terapii a w razie potrzeby skierowanie do innych specjalistów.

Czas pracy poradni:

Rejestracja  w każdy wtorek i piątek 12.00 – 14.00
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 12.00 – 14.00