Przychodnia

Przychodnia jest częścią struktury organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Ośrodek Terapii Uzależnień, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Terapii Uzależnień. W skład Przychodni wchodzi Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia.

Poradnia realizuje w warunkach ambulatoryjnych psychoterapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a za realizację jej zadań odpowiada wyznaczony koordynator, któremu podlegają pracownicy udzielający świadczeń zdrowotnych w poradni.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w poradni odbywa się w oparciu o terapię grupową i indywidualną. Dla osób uzależnionych w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00, odbywają się spotkania grupy wsparcia. W każdy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania grupowe dla osób współuzależnionych. Grupa ta pracują w ramach Programu 12 Kroków w systemie zamkniętym. Czas realizacji programu trwa około 1 roku.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w siedzibie poradni w godz. od 12.00 do 14.00 odbywają się spotkania grupy Al-Anon.

Czas pracy poradni:

 

Rejestracja  w każdy wtorek 10.00 – 12.00
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 10.00 – 12.00

 

Dla pacjenta uzależnionego jak i współuzależnionego leczenie w Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowania lekarza – a więc na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone. 

Świadczenia są udzielane za pisemną zgodą pacjentów. 

W zakres postępowania terapeutycznego Poradni w stosunku do osoby uzależnionej wchodzi postępowanie diagnostyczne (badania, informacja wstępna na temat leczenia, motywowanie do terapii, rozpoznanie fazy uzależnienia oraz problemów życiowych związanych z piciem alkoholu, zawarcie kontraktu terapeutycznego) oraz terapeutyczne( realizacja programu terapii uzależnienia podstawowego oraz pogłębionego (po ukończonym cyklu podstawowym w warunkach stacjonarnych, jako kontynuacja terapii uzależnienia od alkoholu).

W stosunku do osoby współuzależnionej realizuje się: postępowanie diagnostyczne (badanie lekarskie i wg potrzeb, zapewnienie badań psychologicznych lub w razie potrzeby skierowania do innych specjalistów, informacja wstępna na temat możliwości leczenia, motywowanie do terapii) oraz terapeutyczne – praca nad mechanizmami współuzależnienia w ramach Programu 12 Kroków.