ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYWÓZ ODPADÓW NIEMEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE ZAŁADUNKU, WYWOZU, SKŁADOWANIA LUB UTYLIZACJI ODPADÓW INNYCH NIZ MEDYCZNE WYTWARZANYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W GORZYCACH W 2020 ROKU

11.12.2019r.
Krzysztof Pałyga
Kierownik Administracji

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe – odpady 2020