ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPRZĄTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG SPRZĄTANIA WYZNACZONYCH POMIESZCZEŃ I MIEJSC W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W GORZYCACH W 2020 ROKU

 

16.12.2019r.
Krzysztof Pałyga
Kierownik Administracji

Szczegóły w załączniku: zaproszenie do składania ofert – sprzątanie 2020r
Projekt umowy: projekt umowy