Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu Odwykowego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

zapytanie ofertowe (kamery)

umowa (kamery)

Seg. A Rzut I pietra

Seg. A Rzut parteru

Seg. C Rzut I pietra

Seg. C Rzut parteru

Seg. D1 D2 Rzut I pietra

Seg. D1 D2 Rzut parteru

Seg. D3 Rzut parteru

Seg. D3 Rzut I pietra

Seg. D3 Rzut Piwnic

Plan Sytuacyjny skala 1 2500

Seg. A przekrój klatki 1