Konferencja „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób chorych somatycznie”

Zapraszam do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób chorych somatycznie”, organizowanej przez Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2022 r. w godz. 10:00-14:00.

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych tematem wzmacniania zdrowia psychicznego u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, chorób tarczycy i/lub przytarczyc, zarówno bezpośrednio dotkniętych ww. chorobami, jak i wspierających osoby chore.

Program spotkania: Program Konferencji 16.11.2022 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów WOLOiZOL w Gorzycach w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

 

Formularz oferty Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz oferty Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ogłoszenie – konkurs świadczenia zdrowotne
Regulamin konkurs na świadczenia zdrowtne
UMOWA – WZÓR Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA -WZÓR Załącznik nr 3 do Regulaminu

Rozstrzygnięcie konkursu świadczenia zdrowotne 2022

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby,
które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają
zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w
dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą
od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej
i służby zdrowia. Szczegóły w linku pod treścią ukraińską.Безкоштовна медична допомога для
біженців з України. Всі громадяни, які
втекли від війни з території України,
можуть безкоштовно користуватися з
медичних послуг на території Польщі. Це
стосується осіб, які мають відповідний
документ, виданий Прикордонною Службою
або мають печатку в закордонному
паспорті, яка надається при перетині
кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут:

https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Przetarg na najem lokalu użytkowego

WOLOiZOL w Gorzycach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej o charakterze detalicznym zlokalizowanego w Pawilonie Odwykowym WOLOiZOL w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8.

 

Do pobrania:

Warunki pisemnego przetargu nieograniczonego

Formularz oferty

 

Wyznacza się termin składania ofert wg wzoru załączonego do ogłoszenia do dnia 01.12.2021 do godziny 11:00 osobiście lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego.
Oferty należy złożyć w zamkniętej ofercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej o charakterze detalicznym”

Otwarcie ofert odbędzie się 01.12.2021  o godz. 11:15.

Ogłoszenie wyników: pobierz

 

Zapisy na leczenie odwykowe

Informujemy, że zostały uruchomione numery telefonów, pod którymi można dokonywać zapisów na leczenie odwykowe. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację pod numerami:

Oddział Przyjęć i Detoksykacji ( detoks ) –  601 084 554

Terapia Uzależnienia ( bezpośrednio na terapię ) – 793 257 763

UWAGA !!!

Jednocześnie informujemy, iż do przyjęcia obowiązują tylko i wyłącznie skierowania o nazwie:

SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO.

Formularz dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Pacjenta