Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów WOLOiZOL w Gorzycach w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

 

Formularz oferty Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz oferty Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ogłoszenie – konkurs świadczenia zdrowotne
Regulamin konkurs na świadczenia zdrowtne
UMOWA – WZÓR Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA -WZÓR Załącznik nr 3 do Regulaminu

Rozstrzygnięcie konkursu świadczenia zdrowotne 2022