Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych

Nr w książce kontroli Kontrolujący
223 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
224 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
225 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
226 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
227 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
228 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
231 WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ UM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO