Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów WOLOiZOL w Gorzycach w okresie od 16.06.2023r. do 30.06.2025r.

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz-oferty-Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu
Regulamin konkursu
Umowa – Wzór – Załącznik nr 3 do Regulaminu
Umowa wzór- Załącznik nr 2 do Regulaminu
Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu świadczenia zdrowotne