Przetarg na najem lokalu użytkowego

WOLOiZOL w Gorzycach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej o charakterze detalicznym zlokalizowanego w Pawilonie Odwykowym WOLOiZOL w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8.

 

Do pobrania:

Warunki pisemnego przetargu nieograniczonego

Formularz oferty

 

Wyznacza się termin składania ofert wg wzoru załączonego do ogłoszenia do dnia 01.12.2021 do godziny 11:00 osobiście lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego.
Oferty należy złożyć w zamkniętej ofercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej o charakterze detalicznym”

Otwarcie ofert odbędzie się 01.12.2021  o godz. 11:15.

Ogłoszenie wyników: pobierz