Kontakty

Ochrona przed spamem

DYREKCJA

Sekretariat dyrekcji
Dyrektor: Sławomir Sito
32 45 11 697, faks: 32 45 11 696
woloizol@woloizol.com.pl
P.O. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (kierownik Ośrodka Opieki Długoterminowej)
Lek. Karina Wawrzyniak
(upoważniony do kontaktu z mediami, w zakresie podległego zakładu leczniczego)
32 41 23 164
Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień (Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia)
Mirosław Saj
(upoważniony do kontaktu z mediami, w zakresie podległego zakładu leczniczego)
32 41 23 150
wotuw@woloizol.com.pl

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

Statystyka
Kierownik: Alicja Ochojska
32 41 23 150
woloizolsmo@woloizol.com.pl
Oddział Przyjęć i Detoksykacji
Kierownik: lek. med. Marcin Urbański
Pielęgniarka Oddziałowa: Róża Skrzyszowska
32 41 23 151
detoks@woloizol.com.pl
Oddział Terapii Uzależnienia
Pododdział A
Kierownik: Marzena Zichlarz
32 41 23 152
wot2a@woloizol.com.pl
Pododdział B
Kierownik: Izabela Białdyga
32 41 23 153
wot2b@woloizol.com.pl
Pododdział C
Kierownik: Ewa Firla-Chłapek
32 41 23 154
wot2c@woloizol.com.pl
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia
Koordynator: Małgorzata Skonieczek
32 41 23 155
poradnia@woloizol.com.pl

 

OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Pracownicy socjalni (uzgadnianie przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego)
Anna Miszczak,
Małgorzata Nowosielska-Janot
32 41 23 170
socjalne@woloizol.com.pl
Pielęgniarka epidemiologiczna
Wioleta Drzeniek
32 41 23 172
Barbara Bednarek
32 41 23 174
epidemiologia@woloizol.com.pl
Pawilon A (Segmenty I – III) i Segment IIIA
Kierownik: Wioleta Biernacka
Z-ca Kierownika ds. Pielęgniarstwa: Wioleta Drzeniek
32 41 23 172
Segment I 
Dyżurka
32 41 23 171
Segment II 
Dyżurka
32 41 23 172
zol2@woloizol.com.pl
Segment III 
Dyżurka
32 41 23 173
 
Segment III A
Dyżurka
32 41 23 177
 
Pawilon B (segmenty IV – VI)
Kierownik: Barbara Bednarek
Z-ca kierownika ds. Pielęgniarstwa: Hanna Pyszny
32 41 23 174
 
Segment IV
Dyżurka
32 41 23 174
zol4@woloizol.com.pl
Segment V
Dyżurka
32 41 23 175
 
Segment VI
Dyżurka
(32) 41 23 175
 
Rehabilitacja
Kierownik: Gabriela Pielorz
32 41 23 178
artus@woloizol.com.pl

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach
Kierownik: Daniel Durka
(upoważniony do kontaktu z mediami w zakresie WTZ)
32 41 23 160
wtz@woloizol.com.pl

ADMINISTRACJA

Administracja
Kierownik: Krzysztof Pałyga
32 41 23 182
administracja@woloizol.com.pl
Kadry
Kierownik: Halina Kalemba
Doradcy Prawni: Edyta Gronowska, Jan Ciechorski
32 41 23 180
kadry@woloizol.com.pl, e.gronowska@woloizol.com.pl, j.ciechorski@woloizol.com.pl
Księgowość
Główny Księgowy: Witold Szendzielorz
32 41 23 179
ksiegowosc@woloizol.com.pl
Pełnomocnik ds. Zamówień
Katarzyna Woźniak
32 41 23 181
zamowienia@woloizol.com.pl
Apteka WOLOiZOL w Gorzycach
Kierownik: Ilona Kurasz-Wilkus
32 4123 159
apteka@woloizol.com.pl
Służba BHP i OC
Krzysztof Radziwołek
32 41 23 156
kradziwolek@woloizol.com.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krzysztof Radziwołek
32 41 23 156
iodo@woloizol.com.pl
Sekcja Techniczna
Kierownik: Artur Bentkowski
32 41 23 163
set-kierownik@woloizol.com.pl
Specjalista ds. informatyki
Krzysztof Parma
32 41 23 183
admin@woloizol.com.pl
Żywienie
Kierownik: Alina Selwa
32 41 23 158
zywienie-kierownik@woloizol.com.pl
Pralnia
32 41 23 157
Kapelan
ks. Joachim Konkol
660 414 612
Portiernia
32 41 23 161
Centrala telefoniczna
32 45 11 172
32 45 11 205
32 45 11 547
32 45 11 629