Zamówienia Publiczne – Archiwum 2013r.

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa makaronu dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.01.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30.01.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 1/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 11069-2013

Wyniki przetargu Data publikacji 30.01.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 31.01.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 2/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 11767-2013
Wyniki przetargu Data publikacji 01.02.2013r.

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Transport posiłków dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01.02.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 01.02.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 3/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 32164-2013
Formularz oferty poprawka Data publikacji 25.01.2013r.
Odpowiedź zapytanie wykonawców Data publikacji 25.01.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 04.02.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa rękawic jednorazowych, medycznych oraz materiałów opatrunkowych WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.02.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.02.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 4/2013/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 36742-2013
Załącznik do SIWZ Data publikacji 28.02.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 29.01.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 30.01.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 31.01.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 04.02.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 08.02.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostaw mięs i produktów mięsno-wędliniarskich
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12.02.2013 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12.02.2013 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 5/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie  Urzędu Zamówień Publicznychpod numerem 46416-2013
Wyniki przetargu Data publikacji 12.02.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa miału energetycznego dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07.05.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 07.05.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 6/2013/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie  Urzędu Zamówień Publicznychpod numerem 168714-2013
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 30.04.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 23.05.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa warzyw i owoców świeżych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20.05.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20.05.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 7/2013/ZYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie  Urzędu Zamówień Publicznychpod numerem 72199-2013

Wyniki przetargu Data publikacji 22.05.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa  produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz pozostałych produktów dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.05.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 22.05.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 8/2013/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 75301-2013
Zadanie nr 1 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 2 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 3 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 4 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 5 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 6 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 7 Data publikacji 14.05.2013r.
Zadanie nr 8 Data publikacji 14.05.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców nr1 Data publikacji 17.05.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców nr2 Data publikacji 20.05.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 27.05.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Wykonanie prac malarskich oraz innych robót budowlanych w wybranych obiektach WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.06.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 11.06.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 9/2013/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 92795-2013
Specyfikacja techniczna Data publikacji 28.05.2013r.
Przedmiar robót nr1 Data publikacji 28.05.2013r.
Przedmiar robót nr2 Data publikacji 28.05.2013r.
Przedmiar robót nr3 Data publikacji 28.05.2013r.
Przedmiar robót nr4 Data publikacji 28.05.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 05.06.2013r.
Uwaga wykonawcy zmiana terminu składania ofert 13.06.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 18.06.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa  produktów farmaceutycznych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18.06.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18.06.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 10/2013/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 105271-2013
Załącznik do SIWZ  Data publikacji 10.06.2013r.
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 13.06.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 19.06.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa  samochodu osobowego fabrycznie nowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 04.07.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 04.07.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 11/2013/SAG/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 239234-2013
Załącznik do SIWZ  Data publikacji 21.06.2013r.
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Data publikacji 26.06.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 04.07.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa drobiu świeżego i podrobów dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.07.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 11.07.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 12/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 252602-2013
Załącznik do SIWZ  Data publikacji 01.07.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 25.07.2013r.

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Przewóz osób niepełnosprawnych będącymi uczestnikami WTZ PFRON przy WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.07.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 24.07.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 13/2013/WTZ/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 276136-2013

Wyniki przetargu Data publikacji 25.07.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostosowanie Pawilonu Zakładu Lecznictwa Odwykowego w WOLOiZOL w Gorzycach do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.08.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.08.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 14/2013/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 290254-2013
Projekt techniczny Data publikacji 23.07.2013r.
Przedmiar robót Data publikacji 23.07.2013r.
Odpowiedź na zapytania wykonawców Data publikacji 02.08.2013r.
Uwaga Wykonawcy!!!
Przedmiar robót na roboty dodatkowe Data publikacji 02.08.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 08.08.2013r.

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dozorowanie obiektów zlokalizowanych w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12.09.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12.09.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 15/2013/SAG/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie  Urzędu Zamówień Publicznychpod numerem 358032-2013
Załącznik do SIWZ Data publikacji 04.09.2013r.Wyniki przetargu Data publikacji 20.09.2013r.

Sprostowanie-wyniki przetargu Data publikacji 20.09.2013r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa warzyw i owoców swieżych, warzyw kiszonych i konserwowych, warzyw i owoców mrożonych oraz produktów głęboko  dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.09.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 16/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 359462-2013
Załącznik nr 1 Data publikacji 05.09.2013r.
Załącznik nr 2 Data publikacji 05.09.2013r.
Załącznik nr 3 Data publikacji 05.09.2013r.
Załącznik nr 4 Data publikacji 05.09.2013r
Wyniki przetargu Data publikacji 20.09.2013r.

Sprostowanie- wyniki przetargu Data publikacji 20.09.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa świeżych jaj kurzych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 26.09.2013 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26.09.2013 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 17/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie  Urzędu Zamówień Publicznychpod numerem 378694-2013
Załącznik do SIWZ Data publikacji 20.09.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 03.10.2013r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01.10.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 01.10.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 18/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 385218-2013
Załącznik do SIWZ  Data publikacji 23.09.2013r.
Wymagania jakościowe Data publikacji 23.09.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 01.10.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa różnych artykułów spożywczych oraz konserw i przetworów z mięsa dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25.10.2013r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 25.10.2013r. godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 19/2013/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 422728-2013
Załącznik nr 1 do SIWZ  Data publikacji 17.10.2013r.
Załącznik nr 2 do SIWZ Data publikacji 17.10.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 29.10.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25.10.2013r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25.10.2013r. godz. 11.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Miłosz Wysocki/Anna Borowska (32) 3750673 – 76
Numer postępowania: 20/2013/SFK/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 423264-2013
Załączniki do SIWZ Data publikacji 17.10.2013r
Odpowiedź na zapytanie wykonawców Data publikacji 23.10.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 15.11.2013r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa energii elektrycznej  na potrzeby obiektów WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.10.2013r. godz. 09.45
Termin otwarcia ofert: 24.10.2013r. godz. 10.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 21/2013/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 423556-2013
Załączniki do SIWZ Data publikacji 17.10.2013r.
Uwaga Wykonawcy zmiana terminu składania ofert !!!
Informacja Data publikacji 22.10.2013r.
Załącznik nr 9 do SIWZ – autopoprawka Data publikacji 22.10.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 05.11.2013r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Remont pomieszczeń szatni i umywalni dla pracowników Pawilonu B Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.11.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 22/2013/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 446014-2013
Przedmiar robót Data publikacji 31.10.2013r.
Odpowiedź zapytanie wykonawców Data publikacji 08.11.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 15.11.2013r.

Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18.11.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18.11.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 23/2013/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 456134-2013
Załącznik do specyfikacji (*xls) Data publikacji 08.11.2013r.
Odpowiedź na zapytania wykonawców Data publikacji 14.11.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 25.11.2013r.

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Wykonywanie usług sprzątania wyznaczonych pomieszczeń i miejsc na terenie WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29.11.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 24/2013/SAG/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się za stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 478662-2013
Załącznik do SIWZ  Data publikacji 22.11.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 05.12.2013r.

Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Załadunek, wywóz i składowanie odpadów komunalnych oraz innych odpadów wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.12.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 25/2013/SAG/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 487092-2013
Załącznik do specyfikacji (*pdf) Data publikacji 27.11.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 09.10.2013r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05.12.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 05.12.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 26/2013/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 487300-2013
Załącznik do specyfikacji (*xls) Data publikacji 27.11.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 05.12.2013r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Zbycie ruchomych aktywów trwałych będących własnością WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg pisemny ofertowy
Termin składania ofert: 12.12.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12.12.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 4123182
Warunki przetargu Data publikacji 04.12.2013r

Wyniki przetargu Data publikacji 16.12.2013r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Zbycie ruchomych aktywów trwałych będących własnością WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: II Przetarg pisemny ofertowy
Termin składania ofert: 23.12.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 23.12.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 4123182
Warunki przetargu Data publikacji 16.12.2013r.

Wyniki przetargu Data publikacji 23.12.2013r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Zbycie ruchomych aktywów trwałych będących własnością WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: III Przetarg pisemny ofertowy
Termin składania ofert: 30.12.2013r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30.12.2013r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 4123182
Warunki przetargu Data publikacji 23.12.2013r.
Wyniki przetargu Data publikacji 03.01.2014r.