Zamówienia Publiczne – Archiwum 2012r.

Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Obsługa oczyszczalni wraz z zapewnieniem ciągłości urządzeń elektrycznych w WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.12.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2012r.godz.10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 32/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 494826-2012
Wyniki przetargu Data publikacji 14.12.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Najem wolnych lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku hotelu
Tryb przetargu: Pisemny nieograniczony
Termin otwarcia przetargu: 13.12.2012 godz.10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Pałyga  (32) 4123182
Warunki przetargu Data publikacji 04.12.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu:Najem lokalu użytkowego  w postaci punku gastronomicznego
Tryb przetargu: Pisemny nieograniczony
Termin otwarcia przetargu: 27.12.2012 godz.11.15
Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Pałyga  (32) 4123182
Warunki przetargu Data publikacji 19.12.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 31.12.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 18.12.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Załadunek, wywóz i składowanie odpadów komunalnych oraz innych odpadów wytwarzanych w WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29.11.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 30/2012/SAG/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 463116-2012
Uwaga wykonawcy – zmiana treści SIWZ Data publikacji 22.11.2012r.
Uwaga wykonawcy – zmiana treści SIWZ Data publikacji 26.11.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 03.12.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Dostawa ryb mrożonych i konserwowych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 26.11.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26.11.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 29/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 452616-2012
Załącznik do specyfikacji  Data publikacji 15.11.2012r.
Wymagania jakościowe Data publikacji 15.11.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 26.11.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów medycznych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12.11.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12.11.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 28/2012/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 230007-2012
Załącznik do specyfikacji  Data publikacji 30.10.2012r.
Odpowiedzi  na zapytanie wykonawców 1 Data publikacji 31.10.2012r.
Odpowiedzi na zapytanie wykonawców 2 Data publikacji 02.11.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 14.11.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów medycznych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29.10.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29.10.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 27/2012/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 223135-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 19.10.2012r.
Załącznik do specyfikacji  Data publikacji 19.10.2012r.
Odpowiedź na zapytania wykonawców nr1 Data publikacji 23.10.2012r.
Odpowiedzi na zapytanie nr 2 Data publikacji 25.10.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 30.10.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Dostawa różnych produktów spożywczych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.10.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 24.10.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 26/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 400998-2012
Załącznik do specyfikacji Data publikacji 16.10.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 25.10.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Dostawa różnych produktów spożywczych, konserw i przetworów z mięsa oraz owoców suszonych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 15.10.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 15.10.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 25/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 381048-2012
Załącznik do specyfikacji Data publikacji 04.10.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 16.10.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Dostawa produktów mleczarskich i świeżych jaj kurzych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08.10.2012r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2012r. godz. 11.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4123158
Numer postępowania: 24/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 369276-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 27.09.2012r.
Wymagania jakościowe do zadania nr 1 Data publikacji 27.09.2012r.
Wymagania jakościowe do zadania nr 2 Data publikacji 27.09.2012r.

Zadania nr 1 -produkty mleczarskie Data publikacji 27.09.2012r.

Zadanie nr 2 – jaja kurze Data publikacji 27.09.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 08.10.2012r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Zakres przetargu:Najem lokalu mieszkalnego
Tryb: Licytacja ustna
Termin otwarcia przetargu: 27.09.2012 godz.10.00
Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Pałyga  (32) 4123182
Pełna treść ogłoszenia Data publikacji 12.09.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 28.09.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa warzyw i owoców świeżych, warzyw kiszonych i konserwowych, warzyw i owoców mrożonych oraz produktów głęboko mrozonych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19.09.2012r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 19.09.2012r. godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4123158
Numer postępowania: 22/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 339626-2012
Zadanie nr 1 warzywa i owoce świeże Data publikacji 10.09.2012r.
Wymagania jakościowe do zadania nr 1 Data publikacji 10.09.2012r.
Zadanie nr 2 warzywa kiszone i konserwowe Data publikacji 10.09.2012r.
Wymagania jakościowe do zadania nr 2 Data publikacji 10.09.2012r.
Zadanie nr 3 mrożonki warzyw i owoców Data publikacji 10.09.2012r.
Zadanie nr 4 produkty głęboko mrożone .Data publikacji 10.09.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 24.09.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Modernizacja pawilonu odwykowego w zakresie poprawy warunków komfortu cieplnego oraz utworzenie szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii w WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.08.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 22.08.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Stanisław Wolny (32) 4511205 w.208
Numer postępowania: 21/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 290066-2012
Załączniki do SIWZ (*.zip) Data publikacji 07.08.2012r.
Uwaga wykonawcy: dodatkowy załącznik do SIWZ
Odpowiedź na zapytania oferentów Data publikacji 16.08.2012r

Wyniki przetargu Data publikacji 28.08.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa drobiu świeżego i podrobów dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18.07.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18.07.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 20/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 240708-2012
Wymagania jakościowe Data publikacji 09.07.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 20.07.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa środków czystości dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16.07.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16.07.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 19/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 238058-2012

Wyniki przetargu Data publikacji 16.07.2012r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:Najem wolnych lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku hotelu
Tryb przetargu: Pisemny nieograniczony
Termin otwarcia przetargu: 27.06.2012 godz.10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Pałyga  (32) 4123182
Warunki przetargu Data publikacji 19.06.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 28.09.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa środków i proszku do prania o właściwościach dezynfekujących dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19.06.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 19.06.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 18/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 195992-2012
Wyniki przetargu Data publikacji 27.06.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Przebudowa pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku administracyjnym WOLOiZOL w Gorzycach oraz wykonanie prac malarskich i innych robót budowlanych w wybranych obiektach WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21.06.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 21.06.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 17/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 192262-2012
Specyfikacja techniczna zakres nr 1 Data publikacji 06.06.2012r.
Specyfikacja techniczna zakres nr 2 Data publikacji 06.06.2012r.
Zakres nr 1 (*.zip) Data publikacji 06.06.2012r.
Zakres nr 2 (*.zip) Data publikacji 06.06.2012r.
Harmonogram robót budowlanych Data publikacji 06.06.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 26.06.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa nabiału dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08.06.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 08.06.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 16/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 182690-2012
Zestawienie nr 1 Data publikacji 31.05.2012r.
Wymagania jakościowe Data publikacji 31.05.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 11.06.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.06.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.06.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 15/2012/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 178070-2012
Zestawienie nr 1 Data publikacji 29.05.2012r.
Odpowiedź na zapytania oferentów Data publikacji 04.06.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 06.06.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa nabiału dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 31.05.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31.05.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 14/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 169144-2012
Zestawienie nr 1 Data publikacji 23.05.2012r.
Wymagania jakościowe Data publikacji 23.05.2012r.
Unieważnienie przetargu Data publikacji 31.05.2012r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Zakres przetargu:Najem części pomieszczeń stacji transformatorowej
Tryb przetargu: Pisemny nieograniczony
Termin otwarcia przetargu: 01.06.2012 godz.10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Pałyga  (32) 4123182
Pełna treść ogłoszenia Data publikacji 22.05.2012r.
Ogłoszenie- odwołanie przetargu Data publikacji 01.06.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:Zakres przetargu: Dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz pozostałych produktów określonych w załączniku do specyfikacji dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25.05.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 25.05.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 13/2012/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 108545-2012
Zadanie nr 1 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 2 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 3 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 4 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 5 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 6 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 7 Data publikacji 16.05.2012r.
Zadanie nr 8 Data publikacji 16.05.2012r.
Odpowiedź na zapytania oferentów Data publikacji 21.05.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 30.04.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa warzyw i owoców świeżych, warzyw kiszonych i konserwowych, warzyw i owoców mrożonych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.05.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 24.05.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 12/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 155986-2012
Zadanie nr 1 warzywa i owoce świeże Data publikacji 15.05.2012r.
Wymagania jakościowe do zadania nr 1 Data publikacji 15.05.2012r.
Zadanie nr 2 warzywa kiszone i konserwowe Data publikacji 15.05.2012r.
Wymagania jakościowe do zadania nr 2 Data publikacji 15.05.2012r.
Zadanie nr 3 warzywa i owoce mrożone Data publikacji 15.05.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 30.04.2012r.
Zmiana roztrzygnięcia – zadanie nr 1 Data publikacji 04.06.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa miału energetycznego dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17.05.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4123181
Numer postępowania: 11/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 101255-2012
Odpowiedź na zapytania oferentów Data publikacji 11.05.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 25.05.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa środków czystości dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.04.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30.04.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Kwade (32) 4511205 w.229
Numer postępowania: 10/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 90601-2012
Odpowiedź na zapytania oferentów Data publikacji 17.04.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 30.04.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa świeżych jaj kurzych dla potrzeb żywienia WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25.04.2012r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25.04.2012r. godz. 11.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4511205 w.217
Numer postępowania: 9/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 86893-2012

Wyniki przetargu Data publikacji 26.04.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa środków czystości oraz proszku do prania o właściwościach dezynfekcyjnych dla potrzeb WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19.04.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 19.04.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Kwade (32) 4511205 w.229
Numer postępowania: 8/2012/SET/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 82215-2012
Wyniki przetargu Data publikacji 20.04.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa soków, napojów owocowych i syropów oraz wody naturalnej i wody mineralnej dla potrzeb żywienia WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16.04.2012r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2012r. godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4511205 w.217
Numer postępowania: 7/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 78551-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 05.04.2012r.
Unieważnienie przetargu Data publikacji 17.04.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa świeżych jaj kurzych dla potrzeb żywienia WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16.04.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4511205 w.217
Numer postępowania: 6/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 78431-2012
Unieważnienie przetargu Data publikacji 17.04.2012r..

Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa produktów mięsno-wędliniarskich oraz wędlin drobiowych dla potrzeb żywienia WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.04.2012r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2012r. godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4511205 w.217
Numer postępowania: 5/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 75927-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 03.04.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 12.04.2012r.

Ogłoszenie o przetargu:
Zakres przetargu: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania Pawilonu B Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Pawilonu Zakładu Lecznictwa Odwykowego w WOLOiZOL w Gorzycach do wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonych w ekspertyzach technicznych dotyczących możliwości innego sposobu wymagań bezpieczeństwa pożarowego opracowanych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zaakceptowanych przez komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.04.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Gronowska (32) 4511205 w.231
Numer postępowania: 4/2012/SAG/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 68949-2012
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1 Data publikacji 26.03.2012r.
Załącznik nr 2 Data publikacji 26.03.2012r
Odpowiedź na zapytania oferentów Data publikacji 04.04.2012r.

Wyniki przetargu Data publikacji 12.04.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa soków, napojów owocowych i syropów oraz wody naturalnej i wody mineralnej dla potrzeb żywienia WOLOiZOL
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.03.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30.03.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka (32) 4511205 w.217
Numer postępowania: 3/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 90236-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 22.03.2012r.
Unieważnienie przetargu Data publikacji 02.04.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa rękawic jednorazowych medycznych oraz materiałów opatrunkowych
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 02.03.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 02.03.2012r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511205 w.235
Numer postępowania: 2/2012/APTEKA/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 53574-2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 22.02.2012r.
Zestawienie do zadania nr 1 i nr 2 Data publikacji 22.02.2012r
Wyniki przetargu Data publikacji 02.03.2012r.


Ogłoszenie o przetargu ustnym

Zakres przetargu: Najem lokali mieszkalnych
Tryb: Licytacja ustna
Termin otwarcia przetargu: 29.02.2012 godz.10.00
Osoba upoważniona do kontaktów:Krzysztof Pałyga  (32) 4511205 w. 232
Pełna treść ogłoszenia Data publikacji 14.02.2012r.
Zmiana ogłoszenia Data publikacji 28.02.2012r.
Wyniki przetargu Data publikacji 06.03.2012r.


Ogłoszenie o przetargu:

Zakres przetargu: Dostawa mięs i produktów mięsnych, wędlin, wędlin drobiowych, kaszanek i innych wędlin krwistychTryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.02.2012 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13.02.2012 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511205 w. 235
Numer postępowania: 1/2012/ŻYWIENIE/PN
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 32270-2012
Wyniki przetargu Data publikacji 17.02.2012r.