Zamówienia Publiczne – Archiwum 2011r

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dozorowanie obiektów WOLOiZOL w Gorzycach.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.09.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 05.09.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 273646-2011
Odpowiedź na zapytanie oferentów:
Uwaga Wykonawcy Wyniki przetargu – po korekcie


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Dostawa mrożonek warzyw i owoców dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25.07.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 25.07.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 15.07.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie proceduralnym: Edyta Gronowska (32) 4511172 w. 230
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 202190-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres przetargu:  Dostawa mrożonek warzyw i owoców dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.07.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.07.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 05.07.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Gronowska (32) 4511172 w. 230
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 185210-2011
Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.07.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.07.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 21.06.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Krystian Tront (32) 4511172 w. 244
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 167736-2011
Odpowiedź na zapytanie oferentów:
Korekta odpowiedzi


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:Dostawa herbaty czarnej indyjskiej dla celów spożywczych WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.06.2011 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 22.06.2011 godz. 12.15
Data publikacji: 14.06.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 157210-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.06.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 22.06.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 14.06.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Jadwiga Zdanowicz (32) 4511172 w. 213
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 157088-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki:
Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16.06.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16.06.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 08.06.2011r
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 149196-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:Dostawa herbaty w torebkach dla celów spożywczych WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.06.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.06.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 27.05.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 131600-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:Dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16.05.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16.05.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Jadwiga Zdanowicz (32) 4511172 w. 213
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 103770-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki:

Odpowiedź na zapytania wykonawców:
Odpowiedź
Wyniki przetargu
Informacja dotycząca wyników przetargu 


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Dostawa wody źródlanej dla celów spożywczych WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.04.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.04.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 67544-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Dostawa warzyw kiszonych i konserwowych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01.04.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 01.04.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 53748-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Dostawa materiałów medycznych i rękawic jednorazowych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18.03.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18.03.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Jadwiga Zdanowicz (32) 4511172 w. 213
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 40634-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zestawienie – zadanie nr 1
Zestawienie – zadanie nr 2
Odpowiedź na zapytanie oferenta:
Odpowiedź
Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Dostawa mrożonek warzyw i owoców dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17.03.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.03.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 38886-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.02.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 24.02.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: 
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 23254-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Dostawa środków czystości dla WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21.02.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 21.02.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 20912-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Dostawa proszku do prania o właściwościach dezynfekujących .
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17.02.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.02.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Zofia Rowicka (32) 4511172 w. 216
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 47179-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uwaga Oferenci zmiana w SIWZ


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Dostawa makaronu dla potrzeb żywienia.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.02.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 11.02.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie merytorycznym: Kornelia Jurecka (32) 4511172 w. 217
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 38361-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Wykonanie usługi w zakresie załadunku , wywozu i składowania odpadów przemysłowych w postaci żużla wytwarzanych WOLOIZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29.12.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29.12.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511205 w. 235
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 433030-2011
Unieważnienie przetargu (*pdf) Data publikacji 30.12.2011r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:Dostawa pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.12.2011 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2011 godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511205 w. 235
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 412056-2011
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia Data publikacji 05.12.2011r.
Uwaga wykonawcy: Poprawione zestawienie do zadania nr 2 SIWZ Data publikacji 09.12.2011r.
Wyniki przetargu . Data publikacji 14.12.2011r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Wykonywanie usług w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych stałych i przemysłowych wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.12.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511205 w. 235
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 409702-2011
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 05.12.2011r.
Odpowiedź nr 1 na zapytanie wykonawcy Data publikacji 06.12.2011r.
Odpowiedź nr 2 na zapytanie wykonawcy Data publikacji 08.12.2011r.
Odpowiedź nr 3 na zapytanie wykonawcy Data publikacji 09.12.2011r.
Wyniki przetargu Data publikacji 15.12.2011r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa konserw i przetworów z mięsa dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09.12.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (032) 4511205 w. 235
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 406930-2011
Wyniki przetargu Data publikacji 09.12.2011r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Wykonywanie usług sprzątania wyznaczonych pomieszczeń i miejsc w WOLOiZOL w Gorzycach

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.12.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 399666-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 28.11.2011r.
Wyniki przetargu Data publikacji 06.12.2011r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz materiałów medycznych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.11.2011 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 24.11.2011 godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 381394-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 16.11.2011r.
Zestawienie do zadania nr 1-7 Data publikacji 16.11.2011r.
Wyniki przetargu Data publikacji 28.11.2011r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych oraz konserw i przetworów z mięsa dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg niograniczony
Termin składania ofert: 24.11.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 24.11.2011r. godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511205 w.235
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 381192-2011
Wyniki przetargu Data publikacji 28.11.2011r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci WOLOiZOL w Gorzycach

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21.11.2011 godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21.11.2011 godz. 11.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Miłosz Wysocki (32) 3750673-76
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 375100-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Data publikacji 10.11.2011r.
Załącznik nr 1 do SIWZ Data publikacji 10.11.2011r.
Załącznik nr 2 do SIWZ Data publikacji 10.11.2011r.
Odpowiedź na zapytanie oferentów:

Odpowiedź Data publikacji 18.11.2011r.


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Opracowanie audytów energetycznych budynków, lokalnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczych w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07.11.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 07.11.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 356658-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Data publikacji 28.10.2011r
Odpowiedź nr1 na zapytanie oferentów Data publikacji 02.11.2011r.
Odpowiedź nr2 na zapytanie oferentów Data publikacji 02.11.2011r.
Wyniki przetargu Data publikacji 10.11.2011r.


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa produktów farmaceutycznych, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz materiałów medycznych dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08.11.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2011 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 357270-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 28.10.2011r.
Zestawienie do zadania nr 1 Data publikacji 28.10.2011r.
Zestawienia do zadań od nr 2 do nr 15 Data publikacji 28.10.2011r.
Wyniki przetargu Data publikacji 10.11.2011r.
Pismo wyniki przetargu Data publikacji 14.11.2011r.

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:  Opracowanie audytów energetycznych budynków, lokalnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczych w WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07.10.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 07.10.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 29.09.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 312474-2011
Odpowiedź na zapytanie oferentów:
Zakres przetargu:  Dostawa warzyw i owoców mrożonych oraz produktów głęboko mrożonych dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 04.10.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 26.09.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 305694-2011

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu:Transport uczestników WTZ PFRON przy WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28.09.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28.09.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 19.09.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Jarosław Michalczuk (32) 4511172 w.240
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 295300-2011
Wyniki przetargu


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Dostawa mrożonek warzyw i owoców świeżych i mrożonych, warzyw kiszonych i konserwowych; owoców suszonych konserwowanych oraz produktów głęboko mrożonych dla potrzeb żywienia WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23.09.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 23.09.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 15.09.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 291158-2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki przetargu
Uwaga Wykonawcy Wyniki przetargu – zmiana


 

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:Przebudowa pomieszczeń WOLOiZOL w Gorzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii – II etap
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20.09.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 05.09.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 273418-2011
Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.09.2011 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2011 godz. 10.15
Data publikacji: 30.08.2011r.
Osoba upoważniona do kontaktów:Beata Marchewka (32) 4511697
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 264736-2011
Przedmiar Robót

Odpowiedź na zapytanie oferentów: