Zamówienia Publiczne – Archiwum 2010r.

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Dostawa miału energetycznego o określonych parametrach dla WOLOiZOL w Gorzycach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28.12.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28.12.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie organizacyjnym: Beata Marchewka (32) 4511697
w zakresie technicznym: Krystian Tront (32) 4511172 w. 244
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 413384-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Obsługa serwisowa oprogramowania komputerowego produkcji ABG S.A. stosowanego w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 10.12.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10.12.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie organizacyjnym: Beata Marchewka (32) 4511172 w. 233
w zakresie technicznym: Tomasz Szyniec (32) 4511172 w. 232
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 391492-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na zapytanie oferentów:
Uwaga Oferenci zmiana w SIWZ

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu:  Obsługa oczyszczalni ścieków wraz z zapewnieniem ciągłości pracy urządzeń elektrycznych w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09.12.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie organizacyjnym: Beata Marchewka (32) 4511172 w. 233
w zakresie technicznym: Krystian Tront (32) 4511172 w. 244
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 388512-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Wywóz i składowanie odpadów komunalnych stałych wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07.12.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 07.12.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie organizacyjnym: Beata Marchewka (32) 4511172 w. 233
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 385844-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uwaga Oferenci zmiana w SIWZ

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Wykonanie konserwacji i bieżącego utrzymania sprawności technicznej urządzeń dźwigowych w WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.12.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:

w zakresie organizacyjnym: Beata Marchewka (32) 4511172 w. 233
w zakresie technicznym: Krystian Tront (32) 4511172 w. 244
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 383376-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków oraz ich pełnoletnich dzieci WOLOiZOL w Gorzycach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03.12.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 03.12.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów:
w zakresie proceduralnym: Beata Marchewka (32) 4511172 w. 233
w zakresie merytorycznym: Miłosz Wysocki (32) 3750673 do 76
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 378128-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia
Odpowiedź na zapytanie oferentów:
Odpowiedź
Wyniki przetargu
Wyniki przetargu – powtórzenie procedury


Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Dostawa mrożonek warzyw i owoców
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 04.11.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 04.11.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 344770-2010
Przetarg unieważniono – brak ofert

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa różnych artykułów spożywczych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 26.10.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 26.10.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 331926-2010

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa mrożonek warzyw i owoców
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25.10.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 25.10.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 329730-2010
Przetarg unieważniono – brak ofert


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa ryb i przetworów rybnych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20.10.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20.10.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 327764-2010

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa przypraw sypkich
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18.10.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18.10.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 318100-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa nabiału i tłuszczów
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08.10.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 304862-2010

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa ryb i przetworów rybnych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.10.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 11.10.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 308770-2010

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2010
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.09.2010 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2010 godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Witold Szendzielorz
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 299660-2010

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa mięsa i wędlin
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20.09.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 282240-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa drobiu
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.07.2010 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 30.07.2010 godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 211946-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa nabiału w postaci jaj kurzych spożywczych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.07.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30.07.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Kornelia Jurecka
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 211990-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych mężczyzn- pacjentów Ośrodka
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.07.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 22.07.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Koch
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 200606-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i wyjaśnienia oraz zmiany w SIWZ
Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Wykonywanie usług pralniczych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29.06.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29.06.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 168526-2010
Uwaga Oferenci zmiany w ogłoszeniu nr 1 – pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 181034-2010
Uwaga Oferenci zmiany w ogłoszeniu nr 2 – pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 1855862010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uwaga Oferenci zmiana terminu składania ofert
Uwaga Oferenci pytania i wyjaśnienia oraz zmiany w SIWZ
Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa leków oraz jednorazowego sprzętu medycznego
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27.05.2010 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 27.05.2010 godz. 12.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Zdanowicz, Krzysztof Pałyga
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 129116-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zbiorcze zestawienie wyliczenia wartości oferty
Odpowiedź na zapytanie Oferenta
Odpowiedź nr 1
Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Zakres przetargu: Dostawa środków opatrunkowych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27.05.2010 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 27.05.2010 godz. 10.15
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Zdanowicz, Krzysztof Pałyga
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zbiorcze zestawienie wyliczenia wartości oferty
Odpowiedź na zapytanie Oferenta
Odpowiedź nr 1
Odpowiedź nr 2
Wyniki przetargu