WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach
Kierownik: Daniel Durka
(upoważniony do kontaktu z mediami w zakresie WTZ)
32 41 23 160
wtz@woloizol.com.pl