OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

Statystyka
Kierownik: Alicja Ochojska
32 41 23 150
woloizolsmo@woloizol.com.pl
Oddział Przyjęć i Detoksykacji
Kierownik: lek. med. Marcin Urbański
Pielęgniarka Oddziałowa: Róża Skrzyszowska
32 41 23 151
detoks@woloizol.com.pl
Oddział Terapii Uzależnienia
Pododdział A
Kierownik: Marzena Zichlarz
32 41 23 152
wot2a@woloizol.com.pl
Pododdział B
Kierownik: Izabela Białdyga
32 41 23 153
wot2b@woloizol.com.pl
Pododdział C
Kierownik: Ewa Firla-Chłapek
32 41 23 154
wot2c@woloizol.com.pl
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia
Koordynator: Małgorzata Skonieczek
32 41 23 155
poradnia@woloizol.com.pl