OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Pracownicy socjalni (uzgadnianie przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego)
Anna Miszczak,
Małgorzata Nowosielska-Janot
32 41 23 170
socjalne@woloizol.com.pl
Pielęgniarka epidemiologiczna
Wioleta Drzeniek
32 41 23 172
Barbara Bednarek
32 41 23 174
epidemiologia@woloizol.com.pl
Pawilon A (Segmenty I – III) i Segment IIIA
Kierownik: Wioleta Biernacka
Z-ca Kierownika ds. Pielęgniarstwa: Wioleta Drzeniek
32 41 23 172
Segment I 
Dyżurka
32 41 23 171
Segment II 
Dyżurka
32 41 23 172
zol2@woloizol.com.pl
Segment III 
Dyżurka
32 41 23 173
 
Segment III A
Dyżurka
32 41 23 177
 
Pawilon B (segmenty IV – VI)
Kierownik: Barbara Bednarek
Z-ca kierownika ds. Pielęgniarstwa: Hanna Pyszny
32 41 23 174
 
Segment IV
Dyżurka
32 41 23 174
zol4@woloizol.com.pl
Segment V
Dyżurka
32 41 23 175
 
Segment VI
Dyżurka
(32) 41 23 175
 
Rehabilitacja
Kierownik: Gabriela Pielorz
32 41 23 178
artus@woloizol.com.pl