DYREKCJA

Sekretariat dyrekcji
Dyrektor: Sławomir Sito
32 45 11 697, faks: 32 45 11 696
woloizol@woloizol.com.pl
P.O. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (kierownik Ośrodka Opieki Długoterminowej)
Lek. Karina Wawrzyniak
(upoważniony do kontaktu z mediami, w zakresie podległego zakładu leczniczego)
32 41 23 164
Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień (Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia)
Mirosław Saj
(upoważniony do kontaktu z mediami, w zakresie podległego zakładu leczniczego)
32 41 23 150
wotuw@woloizol.com.pl