ADMINISTRACJA

Administracja
Kierownik: Krzysztof Pałyga
32 41 23 182
administracja@woloizol.com.pl
Kadry
Kierownik: Halina Kalemba
Doradca Prawny: Edyta Gronowska
32 41 23 180
kadry@woloizol.com.pl, e.gronowska@woloizol.com.pl
Księgowość
Główny Księgowy: Witold Szendzielorz
32 41 23 179
ksiegowosc@woloizol.com.pl
Pełnomocnik ds. Zamówień
Katarzyna Woźniak
32 41 23 181
zamowienia@woloizol.com.pl
Apteka WOLOiZOL w Gorzycach
Kierownik: Ilona Kurasz-Wilkus
32 4123 159
apteka@woloizol.com.pl
Służba BHP i OC
Krzysztof Radziwołek
32 41 23 156
kradziwolek@woloizol.com.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krzysztof Radziwołek
32 41 23 156
iodo@woloizol.com.pl
Sekcja Techniczna
Kierownik: Artur Bentkowski
32 41 23 163
set-kierownik@woloizol.com.pl
Specjalista ds. informatyki
Krzysztof Parma
32 41 23 183
admin@woloizol.com.pl
Żywienie
Kierownik: Alina Selwa
32 41 23 158
zywienie-kierownik@woloizol.com.pl
Pralnia
32 41 23 157
Kapelan
ks. Joachim Konkol
660 414 612
Portiernia
32 41 23 161
Centrala telefoniczna
32 45 11 172
32 45 11 205
32 45 11 547
32 45 11 629