Zatrudnimy pełnomocnika ds. zamówień

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
zatrudni
pełnomocnika ds. zamówień


Wymagania:

  • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
  • dobra znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będą:

  • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • doświadczenie na porównywalnym stanowisku – 1 rok.

 

Do obowiązków pracownika będzie należała realizacja zadań w zakresie zamówień, w tym zamówień publicznych. 

CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać w Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 31.12.2020r.

Informacji w tej sprawie udziela Kierownik Kadr tel. 32/ 4123180.