Informacje szkolenia i konferencje

Informacja dla pracowników merytorycznych lecznictwa odwykowego – superwizja kliniczna.

Informacja

Karta zgłoszeniowa

Informacje dotyczące wniosku do WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2019r.

Wniosek

Informacja dla kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Informacja