Informacje szkolenia i konferencje

Informacja dla pracowników merytorycznych lecznictwa odwykowego – superwizja kliniczna.

Informacja

Karta zgłoszeniowa

Informacje dotyczące wniosku do WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2017r.

Wniosek

Informacja dla kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Informacja

 

Rekrutacja na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – organizowane przez ROPS Katowice

Informacja

Interwencja profilaktyczna wobec kobiet w ciąży lub młodych matek, w tym z grup ryzyka
Młodzież z grup ryzyka – podejmowanie interwencji profilaktycznej w sytuacji używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych
Rozpoznawanie wzorów picia i podejmowanie interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykowanie i szkodliwie