Rzecznik Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

mgr Adriana Hajdarowicz

Przyjmuje od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500
w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego
i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

ul. Zamkowa 8

44-350 Gorzyce

( Budynek Hotelu I Pietro )

Dyżur w oddziałach: od godz.10 do 13

tel. 32 451 11 72 wew.171

e-mail: a.hajdarowicz@bpp.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu
    i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw

osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

 

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590

Czynna w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku

www.bpp.gov.pl

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.