Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
LECZNICTWA ODWYKOWEGO
I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
W GORZYCACH

 

Projekt: „Karczowanie samosiejek i odrostów wraz z wycinką drzew na terenie parkowym wpisanym do rejestru zabytków”

 

WARTOŚĆ PROJEKTU  98.593,74 PLN

ŚRODKI WFOŚIGW 61.870,00 PLN