Ogłoszenie o przetargu na najem lokali

Zakres przetargu: Najem wolnych lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku hotelu
Tryb przetargu: Pisemny nieograniczony
Termin składania ofert: 01.12.2014 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.12.2014 godz. 10:15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 41 23 182
Warunki przetargu: Warunki najmu lokali w budynku hotelu

Ogłoszenie wyników przetargu: ogłoszenie wyników.