Zatrudnimy specjalistę terapii uzależnień.

Zatrudnimy specjalistę terapii uzależnień.

Wymagania:
– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub
– status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub
– tytuł magistra psychologii.

CV  prosimy przesyłać pocztą na adres WOLOiZOL w Gorzycach lub na adres email: kadry@woloizol.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Kadr tel. 32 4123180.