Zatrudnimy inspektora / specjalistę ds. administracyjno-gospodarczych

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Gorzycach 
zatrudni
inspektora / specjalistę ds. administracyjno-gospodarczych

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne lub ekonomiczne (wyższe w przypadku specjalisty),
  • znajomość pakietu MS Office,
  • 2 lata doświadczenia na porównywalnym stanowisku.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.: 

  • organizacja i koordynacja działań dot. zakupów, transportu samochodowego, zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i ochronną;
  • administrowanie nieruchomościami obiektowymi i gruntowymi Ośrodka, w tym organizacja i koordynacja działań dotyczących utrzymania porządku i czystości.

CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać w Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 10.12.2019r.


Informacji w tej sprawie udziela Kierownik Kadr tel. 32/ 4123180.