Zatrudnimy Kierownika Statystyki

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2) umiejętność planowania i rozliczania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
3) umiejętność przygotowywania oferty do NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
4) biegła znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będą:

  • doświadczenie zawodowe związane ze sprawozdawczością, statystyką medyczną oraz rozliczaniem świadczeń,
  • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych,
  • znajomość zasad kontroli zarządczej.

CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać w Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 31.10.2019r.