Zatrudnimy specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach (woj. śląskie) zatrudni specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy bardzo dobre warunki płacowe oraz dostosowanie formy i wymiaru zatrudnienia do potrzeb kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Dyrektorem (32/ 4511697) lub z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (32/ 4123164) lub osobiście w siedzibie Ośrodka: 44-350 Gorzyce ul. Zamkowa 8.