Zakupimy używane płuczko-dezynfekatory do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

zakupi 3 szt. używanych płuczko-dezynfekatorów do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów.

Urządzenia powinny być sprawne lub wymagające niewielkich napraw, zasilane elektrycznie.

 

Kontakt: Krzysztof Pałyga

tel. 32 41 23 182, mail: administracja@woloizol.com.pl