Zatrudnimy Kierownika Apteki

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

zatrudni

Kierownika Apteki

 

Wymagania:

  • tytuł magistra farmacji
  • 5-letni staż pracy w aptece
  • biegła obsługa komputera.

Dodatkowym atutem będzie  znajomość prawa zamówień publicznych.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy proszę składać w  Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 27.08.2018r.